Kembang Kencur

Kembang kencur jarene kang kinatur
Lha kae solate kang solahe kang ngelantur
Ehaae yen ngelantur dadi wong kang ora jujur
Lha dalah ngalor ngidul isine wong sido kucur

Kembang kencur jarene kang kinatur
Lha kae prawan ayu senengane wedak pupur
Ehaae mung welinge jo nganti nglalekne dapur
Lha dalah lali nempur ketungkul lek wedak pupur

reff :
Kembang kencur jarene kang kinatur
Lha kae genti priyo sing pamite jare nglembur
Ehaae mung welinge ojo nganti kondur bengi
Lha dalah jebulane malah esuk lagi bali